Zápis do prvního ročníku

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM V ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU:

V souladu s opatřeními vydanými MŠMT se zápis dětí do 1. ročníku základní školy uskuteční bez osobního kontaktu. Předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) proběhne písemnou formou v době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Střední škola a základní škola Žamberk

se sídlem Žamberk, Tyršova 214, PSČ 564 01

Střední škola a základní škola Žamberk v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/stanovuje kritéria pro přijetí žáků do prvních ročníků základní školy. 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd

 

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců  a podle tohoto kriteria:

  1. Doporučení školského poradenského zařízení

 

V Žamberku dne 28. 11. 2019

Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

registrační číslo 1/2020/ZV - přijat

registrační číslo 2/2020/ZV - přerušeno

registrační číslo 3/2020/ZV - přijat

registrační číslo 4/2020/ZV - přijat

registrační číslo 5/2020/ZV - přijat

registrační číslo 6/2020/ZV - odklad PŠD

Výsledky přijímacího řízení do přípravného stupně základní školy speciální

registrační číslo 1/2020/PS - přijat

registrační číslo 2/2020/PS - přijat

                                      

 

                                 Mgr. Věra Říčařová

                                       ředitelka

zveřejněno dne 4. 5. 2020

 

 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top