INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milé děti, 

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními distanční formou (bez osobní přítomnosti rodičů a žáků).

Zápis proběhne v době od 16. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Dokumenty potřebné k zápisu zasílejte na adresu školy Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, 564 01 Žamberk do 28. 4. 2021.

Potřebné formuláře k vyplnění viz. přílohy níže.

Střední škola a základní škola Žamberk v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/stanovuje kritéria pro přijetí žáků do prvních ročníků základní školy. 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a platného doporučení školského poradenského zařízení.

 

V Žamberku dne 10. 3. 2021

Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

 

 

 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top