Zápis do prvního ročníku

Střední škola a základní škola Žamberk

se sídlem Žamberk, Tyršova 214, PSČ 564 01

Střední škola a základní škola Žamberk v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/stanovuje kritéria pro přijetí žáků do prvních ročníků základní školy. 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd

 

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců  a podle tohoto kriteria:

  1. Doporučení školského poradenského zařízení

 

V Žamberku dne 3. 9. 2018

Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

registační číslo 1/2019/ZV - přijat

V Žamberku dne 26. 4. 2019

Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top