Restaurační a hotelový provoz

Název školního vzdělávacího programu: Restaurační a hotelový provoz
Kód a název oboru vzdělávání: 69 – 54 – E/01 Provozní služby
Délka a forma studia: 2 leté denní
Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední s výučním listem

restauracni a hotelovy provoz

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností potřebných především pro práci v restauračních a hotelových službách. V rámci odborné přípravy získají žáci potřebné vědomosti a dovednosti především pro práci v hotelovém provozu. Žáci se naučí připravovat inventář na servis pokrmů, založit stoly, obsluhovat snídaně, obědy a večeře pro hotelové hosty, dále připravit jednoduché pokrmy a nápoje. Seznámí se s prací hotelové recepce a jejich službami. Žáci jsou vedeni k účelné organizaci práce, dodržování hygienických postupů a předpisů v gastronomii, k zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Odborný výcvik je zajišťován převážně v odborných učebnách v budově školy a ubytovací části školy: cvičná kuchyně, cvičná restaurace, recepce, domov mládeže a na smluvních odborných pracovištích, především v hotelech.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní především v hotelovém provozu, v ubytovacích a stravovacích zařízeních, dále v kancelářích, veřejných prostorách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, apod. Především se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při obsluze hotelových hostů a při poskytování služeb hotelové recepce.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top