Praktická škola

Název školního vzdělávacího programu:  Praktická škola dvouletá
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Délka a forma studia: 2leté denní

prakticka skola 

Pojetí vzdělávacího programu

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů, potřebných v každodenním a pracovním životě, a to v oblasti: gastronomie, péče o domácnost, ručních prací, pěstitelství, základních dílenských a údržbářských prací, dále v oblasti péče o zdraví, umění a kultury, práce s počítačem.

Uplatnění absolventa

Absolvent praktické školy dvouleté je připravován pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, apod.), případně k pokračování k dalšímu vzdělávání.

 


Praktická škola

 

Název školního vzdělávacího programu:  Praktická škola jednoletá
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Délka a forma studia: 1leté denní

prakticka skola 

Pojetí vzdělávacího programu

Vzdělávání umožňuje žákům osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace.

Uplatnění absolventa

Absolvent praktické školy jednoleté se může uplatnit v rámci svých možností a individuálních schopností při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, apod.), případně v chráněných pracovištích.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top