Vyplácíme stipendia u oborů vzdělání

29-51-E/01    Potravinářská výroba – Řezník a uzenář

36-67-E/01    Zednické práce – Zedník

 

Obecná ustanovení

Stipendijní řád je vydán na základě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne 4.3. 2010 (revokace usnesením č. R/1575/2010 ze dne 16.12. 2010), aby ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem s žáky v podporovaných oborech vzdělání v souladu s §30 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. vydali dle závazných pokynů odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje stipendijní řád, podle něhož budou žákům poskytovat prospěchové stipendium.

 

Podporovaný obor vzdělávání Řezník a uzenář

Výše přiznaného stipendia je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

Měsíční výše stipendia
v 1. ročníku

Měsíční výše stipendia
v 2. ročníku

Měsíční výše stipendia
v 3. ročníku

1 – výborný

400

500

600

2 – chvalitebný

300

300

400

 

Podporovaný obor vzdělávání Zedník

Výše přiznaného stipendia je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

Měsíční výše stipendia
v 1. ročníku

Měsíční výše stipendia
v 2. ročníku

Měsíční výše stipendia
v 3. ročníku

1 – výborný

500

600

700

2 – chvalitebný

400

400

500

 

Další podmínky pro vyplácení stipendia:

  • velmi dobré chování a neuložení kázeňského opatření,
  • celkové hodnocení žáka na vysvědčení – prospěl/a s vyznamenáním nebo prospěl/a,
  • žák nemá žádnou neomluvenou absenci.

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top