Provoz prádelen

Název školního vzdělávacího programu: Provoz prádelen
Kód a název oboru vzdělávání: 69-54-E/01 Provozní služby
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2leté denní

provoz pradelen

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností potřebných především pro práci v provozu prádelen. V rámci odborné přípravy získají žáci přehled v sortimentu textilních materiálů a výrobků, osvojí si technologické postupy při přijímání prádla a oděvů pro prádelnu, šicí dílnu, dále při třídění a označování prádla a oděvů, při odstraňování skvrn, praní, sušení, mandlování a žehlení, při opravách prádla, bytových doplňků a při vykonávání úklidových prací. Žáci se naučí organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady ochrany životního prostředí a hygienické předpisy.

Odborný výcvik je zajišťován převážně v odborných učebnách budovy školy v provozu prádelny, v šicí dílně, v kuchyňkách a na smluvních odborných pracovištích v provozu prádelen.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Dále se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top