Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Mgr. Jana Vraštilová
Ing. Bc. Vladimír Štefančík
Pavla Příhodová

V Žamberku dne  1. 12. 2017

 

                                          OZNÁMENÍ  ŘEDITELKY  ŠKOLY

                                      O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

 

Ředitelka Střední školy a základní školy, Žamberk

vyhlašuje termín konání voleb do školské rady.

                                  Volba do školské rady se uskuteční:

Za pedagogické pracovníky

 

ve čtvrtek 20. května 2021

v budově SŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova 214

 

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

 

v týdnu od 24. – 27. 5. 2021

v budově SŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova 214

 

Návrhy na členy školské rady přijímá volební komise nejdéle do 12. 5. 2021

      

Volební komise:     Mgr. Milan Rojek -  předseda

                                    Mgr. Renáta Kubíčková - členka

                                          paní Lenka Barnetová - členka

 

V Žamberku dne 3. května 2021

                                                                        Mgr. Věra Ř í č a ř o v á

                                                                                                              ředitelka

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top