Provoz cukráren

Název školního vzdělávacího programu:  Provoz cukráren
Kód a název oboru vzdělávání: 65-51-E/02 Práce ve stravování
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2 leté denní

provoz cukraren 1920 

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům potřebné odborné vědomosti a především praktické dovednosti pro pomocného pracovníka ve stravování se zaměřením na přípravu moučníků, pokrmů a jednoduché obsluhy. Odborná příprava je zaměřená na stravovací služby, které zahrnují přípravu moučníků, pokrmů a vykonávání různých prací ve stravování. Žáci se naučí především připravovat moučníky, teplé a studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, nakládat s inventářem a pečovat o něj. Žáci jsou vedeni k dodržování hygienických předpisů v gastronomii. Seznámí se s činnostmi na úseku obsluhy při bufetovém uspořádání v cukrárně i postupy při vlastní jednoduché obsluze hostů, naučí se techniky výdeje pokrmů. Odborný výcvik je zajišťován převážně v budově školy ve cvičných odborných učebnách a na smluvních odborných pracovištích.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako pomocný kuchař se zaměřením na přípravu moučníků, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně. Bude schopen připravovat moučníky, jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Dále se uplatní při jednoduché obsluze hostů nebo obsluze při bufetovém uspořádání.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 


Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top