úterý, 19 únor 2019 00:00

Učíme se pro život

Napsal(a)

Výzva č. 02_18_065 pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu 01

 

Žadatel projektu

Střední škola a základní škola Žamberk

Název projektu

Učíme se pro život

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014248

Číslo výzvy

02_18_065

Doba realizace

1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_18_065 pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Rozpočet projektu

570.885,- Kč

Aktivity projektu

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Projektový den ve škole - SŠ

Projektový den mimo školu - SŠ

Komunitně osvětová setkání

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Klub pro žáky - čtenářský klub

Klub pro žáky - klub zábavné logiky a deskových her

 

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

Střední škola a základní škola Žamberk je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje se z pozice jednoho z partnerů s finančním příspěvkem podílí na realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně realizací klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je prostřednictvím realizace projektových dnů a kroužků vytvoření sítě středních a základních škol, jejichž pedagogičtí pracovníci budou vzájemně spolupracovat na rozvoji polytechnických znalostí a dovedností v rámci 9 odborných hnízd. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
Rozvoj kariérového poradenství
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Základní školy spolupracující se SŠ a ZŠ Žamberk:
ZŠ Žamberk
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top