Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2024/2025

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka Střední školy a základní školy Žamberk, se sídlem Žamberk, Tyršova 214, vyhlašuje pro školní rok 2024/2025, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku a denní formy vzdělávání.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihlášku ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínu od 16. do 24. května 2024.

Součástí přihlášky bude:

 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání základního vzdělání. Nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum). Toto *doporučení nemusí být doloženo pouze u žáků bez doporučených podpůrných opatření (dosud nedocházeli do žádného školského poradenského zařízení), kteří se hlásí do 3-letých oborů vzdělávání.

Zaregistrovaní uchazeči se dostaví na informativní schůzku na den 25. června 2024 od 13. 00 hod., kde obdrží podrobné informace k organizaci školního roku 2024/2025.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud je žádáno*)

Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. Průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. Průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.

Průměr prospěchu klasifikace

Počet bodů

Prospěch z předmětu chování

Počet bodů

1,0 – 1,5

10

Velmi dobré

5

1,51 – 2,0

8

Uspokojivé

3

2,1 – 2,5

6

Neuspokojivé

1

2,6 – 3,0

4

   

3,1 a více

2

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 21. 6. 2024 na dostupném místě ve škole         a na webových stránkách školy. 

Dne 16. května 2024                                                                                        Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                              ředitelka školy

 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání:

 

Název RVP/ název ŠVP

Délka vzdělávání

Forma ukončení

Počet žáků

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrář

3 roky

Výuční list

14

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Řezník a uzenář

3 roky

Výuční list

14

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

3 roky

Výuční list

14

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelka

3 roky

Výuční list

14

36-67-E/01 Zednické práce

Zedník

3 roky

Výuční list

14

65-51-E/02 Práce ve stravování

Provoz společného stravování

2 roky

Výuční list

14

65-51-E/02 Práce ve stravování

Provoz cukráren

2 roky

Výuční list

14

69-54-E/01 Provozní služby

Provoz prádelen

2 roky

Výuční list

12

69-54-E/01 Provozní služby

Provoz služeb a domácnosti

2 roky

Výuční list

10

69-54-E/01 Provozní služby

Restaurační a hotelový provoz

2 roky

Výuční list

10

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

2 roky

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

12

78-62-C/01

Praktická škola jednoletá

1 rok

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

12

 

Dne 18. ledna 2024                                                                                       Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                              ředitelka školy

 

Důležité informace a dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška na střední školu

- ke stažení zde (pdf)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke stažení zde (pdf)
ke stažení zde (xls)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
ke stažení zde (xls)

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace

https://www.prihlaskynastredni.cz/prilohy/Prevod%20slovniho%20hodnoceni_edit.pdf 

Informační brožuru pro žáky základních škol a jejich rodiče o postupu při podání přihlášky na střední školu si můžete stáhnout ZDE (pdf) nebo na stránkách prihlaskynastredni.cz.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ    Zveřejněno 15. 05. 2024

Reg. č.            Výsledek                                                                                                                        Body                                                                                                                                                                                                                    ZŠ Celkem

407596

přijat bez přijímací zkoušky

 31.0

 31.0

409700

přijat bez přijímací zkoušky

 43.0

 43.0

409869

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 33.8

 33.8

419348

přijat bez přijímací zkoušky

 30.6

 30.6

419471

přijat bez přijímací zkoušky

 45.0

 45.0

420614

přijat bez přijímací zkoušky

 45.0

 45.0

420768

přijat bez přijímací zkoušky

 25.0

 25.0

432146

přijat bez přijímací zkoušky

 33.0

 33.0

439951

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 37.0

 37.0

447697

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 25.6

 25.6

452829

přijat bez přijímací zkoušky

 37.6

 37.6

464641

přijat bez přijímací zkoušky

 43.0

 43.0

480601

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 34.4

 34.4

481326

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

  0.0

  0.0

482610

přijat bez přijímací zkoušky

 39.0

 39.0

499991

přijat bez přijímací zkoušky

 33.0

 33.0

500407

přijat bez přijímací zkoušky

 26.4

 26.4

501701

přijat bez přijímací zkoušky

 29.0

 29.0

504404

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 39.0

 39.0

510522

přijat bez přijímací zkoušky

 25.6

 25.6

510838

přijat bez přijímací zkoušky

 39.0

 39.0

511379

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 29.0

 29.0

513121

přijat bez přijímací zkoušky

 41.0

 41.0

513311

přijat bez přijímací zkoušky

 39.0

 39.0

513871

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 37.6

 37.6

514594

přijat bez přijímací zkoušky

 32.4

 32.4

514730

přijat bez přijímací zkoušky

 31.0

 31.0

514994

přijat bez přijímací zkoušky

 23.6

 23.6

518642

přijat bez přijímací zkoušky

 45.0

 45.0

520206

přijat bez přijímací zkoušky

 25.0

 25.0

522303

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 27.0

 27.0

523622

nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou

 31.8

 31.8

529389

přijat bez přijímací zkoušky

 33.0

 33.0

529391

přijat bez přijímací zkoušky

 35.6

 35.6

529395

přijat bez přijímací zkoušky

 23.8

 23.8

531059

přijat bez přijímací zkoušky

 15.6

 15.6

 Zveřejněno 15. 05. 2024

             

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top