Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení 2021/2022

 

VÝSLEDKY 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2021/2022

Obor: Zednické práce – Zedník                                                        kód oboru: 36-67-E/01

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

1.

4/2021/Z1

přijat

     

Zveřejněno dne           18. 10. 2021                                                               Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                               ředitelka

         

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60a odst. 6, § 60a odst. 7 zákona č. 370/2012 Sb.:

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 2. června 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou   nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat po vykonání zkoušky v náhradním termínu.

 

 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání

                                       ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kód oboru

 

Název oboru vzdělání

RVP/ŠVP

 

Počet přijímaných uchazečů

3-leté učební obory

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

     

               14

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

 

               14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

 

               14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

 

               14

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

 

               14

2-leté učební obory

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

 

               14

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  CUKRÁREN

 

               14

69-54-E/01

Provozní služby

RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ

 

               14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ SLUŽEB A DOMÁCNOSTI

 

               14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ PRÁDELEN

 

               14

Praktická škola

78-62-C/01

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

               12

78-62-C/02

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

               12

3-leté učební obory

(pro žáky bez podpůrných opatření)

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

 

              24

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

 

               24

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

 

               24

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

 

               24

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

 

               24

     V Žamberku dne  13. 1. 2021                                                                                  Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                                                    ředitelka školy

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top