Domov mládeže vnitřní řád

Informace domova mládeže                                                                                            

 1. Přihláška na domov mládeže je závazná na celý školní rok. Odhlášení z pobytu je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a jen ve výjimečných případech. Toto rozhodnutí vydává ředitelka školy. 
 1. Poplatek za ubytování je 1000 Kč na měsíc, 500 Kč/ 14 dnů. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Částka za celodenní stravování je 102,- Kč.
  Celková částka za ubytování a stravu je 3 000,- Kč/měsíc, 1 500,- Kč/14 dnů.
  Číslo účtu: ČSOB  259 731 048 / 0300
  Poplatek se hradí předem bezhotovostním převodem finančních prostředků k 20. dni předchozího měsíce. Jednorázová vratná záloha na čip k odebírání stravy je 150,- Kč.
  Ředitelství školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku. (Vyhl.č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, Vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování). 
 1. Odjezd žáka domů během týdne bude umožněn pouze na základě písemné žádosti s podpisem zákonných zástupců, nebo při osobním vyzvednutí. 
 1. Onemocní-li žák během týdne, bude poslán do domácího léčení po předchozí telefonické dohodě se zákonným zástupcem. V případě závažného zdravotního stavu žáka bude přivolána zdravotnická záchranná služba. 
 1. Zákonní zástupci a vychovatelé jsou povinni vyplnit při každém odjezdu a příjezdu žáka domů a zpět na domov mládeže údaje v odjezdové knížce. Tato slouží též k vzájemné písemné komunikaci, např. omluvení, vzkazy, upozornění apod. Netýká se žáků plnoletých. 
 1. Zákonní zástupci jsou povinni telefonicky OMLUVIT nepřítomnost žáka, odhlásit stravu. 
 1. Pokud žák pravidelně užívá léky, je třeba vyplnit žádost o podávání medikace a každou změnu písemně aktualizovat. 
 1. Příjezdy do domova mládeže jsou buď v neděli od 18,00 hod. do 21,00 hod. nebo v pondělí ráno do 7,45 hod.

 

 Telefonní kontakt

 • domov mládeže (13,00 -22,00 hod.) 720 945 017,
 • škola (8,00-13,00hod.) 465 614 472, 465 614 550

Ke stažení

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top