Domov mládeže - pokyny k placení

AKTUÁLNĚ!!!

Snížení úplaty za ubytování na domově mládeže po dobu vyhlášení stavu nouze na území České republiky.

Výběr úplaty za ubytování na domově mládeže se řídí dle platné legislativy, konkrétně zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 123 dost. 4 a vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

Z důvodu organizace vyučování ve škole (důvod: Nouzový stav vyhlášený Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 pro území České republiky), se úplata za ubytování na domově mládeže upravuje takto:

Úplata za ubytování na měsíc březen se snižuje všem žákům na polovinu. Za měsíc duben nebude úplata vybírána.

Jestliže žáci nastoupí v průběhu května nebo června, náležitě se upraví úplata dle nástupu na domov mládeže.

 

Rodiče a zákonní zástupci byli telefonicky informováni o dané situaci a platbách.

Telefonickou informaci podala Dana Kalousková, vedoucí DM.

 

V Žamberku dne 26. 3. 2020                                            Mgr.Věra Říčařová                                                        

                                                                                                     ředitelka školy

 

Ubytování

Poplatek za ubytování je 800 Kč na měsíc, 400 Kč/ 14 dnů

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. 

Stravování

Částka za celodenní stravování je 88,- Kč.

Celková částka za ubytování a stravu je 2 560,- Kč/měsíc, 1 280,- Kč/14 dnů.

Číslo účtu: ČSOB  259 731 048 / 0300

Poplatek se hradí předem bezhotovostním převodem finančních prostředků k 20. dni předchozího měsíce.
Jednorázová vratná záloha na čip k odebírání stravy je 150,- Kč.

Ředitelství školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku. (Vyhl.č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, Vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování). 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top