Domov mládeže - pokyny k placení

Ubytování

Poplatek za ubytování je od 1. 2. 2022   1 000,- Kč na měsíc, 500,-Kč/14 dnů.

V Žamberku 10. 1. 2022                                                                Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                            ředitelka školy

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. 

Stravování

Částka za celodenní stravování je od 1. 3. 2023         102,- Kč.

Celková částka za ubytování a stravu je 3 000,- Kč/měsíc, 1 500,- Kč/14 dnů.

Číslo účtu: ČSOB  259 731 048 / 0300

Poplatek se hradí předem bezhotovostním převodem finančních prostředků k 20. dni předchozího měsíce.
Jednorázová vratná záloha na čip k odebírání stravy je 150,- Kč.

Částka na osobních účtech - PŘEPLATKY STRAVNÉHO NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU se automaticky převádí do dalšího školního roku.

Přeplatek (vyšší částka) lze vrátit i v průběhu školního roku na základě písemné žádosti u vedoucí školní jídelny.

Účet strávníka se ruší při ukončení studia. 

Ředitelství školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku. (Vyhl.č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, Vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování). 

S T A N O V E N Í  T E R M Í N U

podání přihlášek k ubytování v domově mládeže

V souladu s vyhl. č. 108/2005 Sb., § 4, odst. 3, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, stanovuji

termín podání přihlášek k ubytování v domově  mládeže

pro školní rok 2023/2024

uzávěrka přijímání přihlášek je 31. května 2023

                                                                                                                 Mgr. Věra  Říčařová

                                                                                                                           ředitelka

V Žamberku dne 1. 2. 2023

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top