Domov mládeže - pokyny k placení

Ubytování

Od 1. 2. 2022 činí poplatek za ubytování 1 000,- Kč na měsíc, 500,- Kč / 14 dnů.

V Žamberku 10. 1. 2022                                                                Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                       ředitelka školy

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. 

Stravování

Od 1. 3. 2023 je částka za celodenní stravování 102,- Kč.

Celková částka za ubytování a stravu je 3 100,- Kč / měsíc, 1 550,- Kč / 14 dnů.

Číslo účtu: ČSOB  259 731 048 / 0300

Poplatek se hradí předem bezhotovostním převodem finančních prostředků k 20. dni předchozího měsíce.
Jednorázová vratná záloha na čip k odebírání stravy je 150,- Kč.

Částka na osobních účtech - PŘEPLATKY STRAVNÉHO NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU se automaticky převádí do dalšího školního roku.

Přeplatek (vyšší částka) lze vrátit i v průběhu školního roku na základě písemné žádosti u vedoucí školní jídelny.

Účet strávníka se ruší při ukončení studia. 

Ředitelství školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku. (Vyhl.č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, Vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování).

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top