Zedník

Název školního vzdělávacího programu: Zedník
Kód a název oboru vzdělávání: 36-67-E/01 Zednické práce
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

zednik

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci zedníka. V rámci odborné přípravy se žáci naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách. Žáci se seznámí se základními druhy materiálů, jejich zvláštnostmi, skladováním, přípravou a použitím. Důležité je zejména osvojení znalostí pracovních postupů betonářských a zednických prací a prací při zhotovování kontaktních zateplovacích systémů budov (ETICS), znalostí a dovedností souvisejících s používáním nářadí, strojů a zařízení a prováděním zednických prací. Žáci jsou vedeni k uplatňování předepsaných a moderních technologických postupů s použitím novodobých stavebních materiálů.

Odborný výcvik je zajišťován především pod vedením učitelů odborného výcviku. Výuka probíhá v dílnách a na vybraných stavbách jako produktivní činnost.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top