Řezník a uzenář

Název školního vzdělávacího programu: Řezník a uzenář
Kód a název oboru vzdělávání
: 29 – 51 – E/01 Potravinářská výroba
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3leté denní

reznik a uzenar

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci řezníka. Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí o jatečné výroběbourání masa a masné výrobě, až po prodej konečných výrobků.  Žáci získají dovednosti při práci s masem, surovinami, při obsluze strojů a zařízení v masném průmyslu, a dále veškeré poznatky související s hygienou, bezpečností práce, právními předpisy a ekologií.

Odborný výcvik je zajišťován převážně na smluvních pracovištích soukromých odborných firem.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při zpracování masa, při výrobě masných výrobků a konzerv, při skladování, přípravě, třídění    a úpravě surovin k technologickému zpracování, při manipulaci, hodnocení, balení a expedici hotových výrobků. Dále se uplatní při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top