Školní jídelna - Finanční normativ

Finanční limity na nákup potravin

Finanční limity na nákup potravin je stanoven dle vyhl.č.107/2005 Sb. a novely vyhl.č.107/2008 Sb. o školním stravování. 

Školní jídelna  zajišťuje  stravování žáků a závodní stravování dle vyhl.č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dále se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. §119 o zajištění školního stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.

Zákony, vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Vážení rodiče,

od  1. 2. 2023 dojde k navýšení ceny za stravu pro ubytované na domově mládeže (zdraží se svačina o 1,- Kč, přesnídávka o 1,- Kč a večeře o 3,- Kč)

Výše stravného od 1. 2. 2023

Snídaně           15,- Kč

Svačina           12,- Kč

Oběd               35,- Kč

Přesnídávka    10,- Kč           

Večeře            30,- Kč

Celodenní strava 102,- Kč

Cena obědů zůstává nezměněna.

 

                                                                                                          Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                             ředitelka školy

Výše stravného pro žáky a zaměstnance platná od 1. 2. 2022:

Oběd

Věcné náklady                         8,00 Kč                                 hradí organizace

Mzdové náklady                     30,00 Kč                                 hradí organizace                    

Potraviny                                35,00 Kč                     15,-Kč  hradí strávník 

                                                                                   20,-Kč hradí FKSP

Zisk                                           7,00 Kč                                 hradí veřejnost

Celkem                                   80,00 Kč

 

Cena oběda pro zaměstnance                                                         15,00 Kč

Cena oběda pro žáky do 6 let                                                          27,00 Kč

Cena oběda pro žáky   7 – 10 let                                                     27,00 Kč

Cena oběda pro žáky 11 – 14 let                                                     30,00 Kč

Cena oběda pro žáky         15 let a více                                           35,00 Kč

Cena oběda pro veřejnost                                                               80,00 Kč

Večeře

Věcné náklady                         8,00 Kč                                 hradí organizace

Mzdové náklady                     30,00 Kč                                 hradí organizace                    

Potraviny                                27,00 Kč                       9,-Kč hradí strávník

                                                                                   18,-Kč hradí FKSP

Zisk                                          6,00 Kč                                 hradí veřejnost

Celkem                                   71,00 Kč

Cena večeře pro zaměstnance                                                         9,00 Kč

Cena pro žáky 15 let a více                                                             27,00 Kč

Cena večeře pro veřejnost                                                              71,00 Kč

 

Snídaně + dopolední svačina

Věcné a mzdové náklady       10,00 Kč                                 hradí organizace

Potraviny                                26,00 Kč                                 hradí strávník

Cena snídaně a dopolední svačiny pro žáky 15 let a více              26,00 Kč

                                                                           

Svačina odpolední

Věcné a mzdové náklady       10,00 Kč                                 hradí organizace

Potraviny                                  9,00 Kč                                 hradí strávník

Cena svačiny odpolední  pro žáky 15 let a více                               9,00 Kč

Vyhotovila: Kočová

v Žamberku dne 18.1.2022                                                     Mgr. Věra Říčařová

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top