Školní jídelna - Finanční normativ

Finanční limity na nákup potravin

Finanční limity na nákup potravin je stanoven dle vyhl.č.107/2005 Sb. a novely vyhl.č.107/2008 Sb. o školním stravování. 

Školní jídelna  zajišťuje  stravování žáků a závodní stravování dle vyhl.č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dále se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. §119 o zajištění školního stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.

Zákony, vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Výše stravného pro žáky, zaměstnance a veřejnost platná od 1. 4. 2019:

 

Výše stravného: žáci - celodenně stravovaní      

                                                             finanční normativ               platba

Snídaně                                                          13,00 Kč                     13,00 Kč

Přesnídávka                                                   10,00 Kč                     10,00 Kč

Oběd                                                              32,00 Kč                     32,00 Kč

Svačina a večeře                                              8,00 Kč                       8,00 Kč

Večeře                                                            25,00 Kč                    25,00 Kč

Celkem                                                          88, 00 Kč                    88, 00 Kč

 

Výše stravného: žáci - oběd

Oběd dle věkové kategorie         6 let           24,00 Kč                         24,00 Kč

Oběd dle věkové kategorie    7-10 let           24,00 Kč                         24,00 Kč

Oběd dle věkové kategorie  11-14 let           27,00 Kč                         27,00 Kč

Oběd dle věkové kategorie  15 let a více       32,00 Kč                       32,00 Kč

 

 

Výše stravného pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr:

                                   finanční normativ              hradí zaměstnanec                   příspěvek FKSP

Oběd                           32,00 Kč                                19,00 Kč                                 13,00 Kč

Večeře                        25,00 Kč                                13,00 Kč                                 12,00 Kč

 

 

Výše stravného pro zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce:

                                finanční normativ                 hradí zaměstnanec

Oběd                           32,00 Kč                                32,00 Kč

Večeře                        25,00 Kč                                25,00 Kč

 

 

Výše stravného pro veřejnost:

                              finanční normativ                  režijní náklady, zisk                     Cena oběda

Oběd                           32,00 Kč                                38,00 Kč                                  70,00 Kč

 

V Žamberku  1. 3. 2021

 

Klímková Patricie

Vedoucí školní jídelny

 

Mgr. Říčařová Věra

ředitelka

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top