Stanovení termínů závěrečné zkoušky

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 72, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky budou provádět jen ti žáci, kteří ukončí úspěšně poslední ročník studia.

Termíny pro opravné a náhradní zkoušky pro školní rok 2021/2022

 

Písemná zkouška

8. 9. 2022

čtvrtek

Praktická zkouška

9. 9. 2022

pátek

12. 9. 2022

 pondělí

13. 9. 2022

 úterý

Ústní zkouška

20. 9. 2022

 úterý

 

 

Písemná zkouška

2. 12. 2022

pátek

Praktická zkouška

5. 12. 2022

pondělí

6. 12. 2022

úterý

7. 12. 2022

středa

Ústní zkouška

14. 12. 2022

 středa

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top