Stanovení termínů závěrečné zkoušky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 72, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky budou provádět jen ti žáci, kteří ukončí úspěšně poslední ročník studia.

 

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2023/2024

 

Písemná zkouška 3. 6. 2024 (pondělí)

Praktická zkouška 3. - 6. 6. 2024 (pondělí - čtvrtek)

Ústní zkouška 13. 6. 2024 (čtvrtek)

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top