Stanovení termínů závěrečné zkoušky

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Úpravy závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021.

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených podmínek v teoretické a praktické výuce ve školním roce 2020/2021, a proto byly provedeny dílčí změny v konání závěrečných zkoušek v jarním termínu 2021 takto:

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělávání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.

Žáci budou vykonávat závěrečnou zkoušku praktickou a ústní, ze které budou hodnoceni.

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021

Praktická zkouška    1. - 4. 6. 2021

Ústní zkouška           11. 6. 2021

Termíny pro opravné a náhradní zkoušky pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 5, odst. 1 vyhl. MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, a § 75 odst. 2 školského zákona stanovím následující termíny opravných závěrečných zkoušek:

Praktická zkouška    10. - 14. 9. 2021

Ústní zkouška            21. 9. 2021

 

Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top