Provoz společného stravování

Název školního vzdělávacího programu: Provoz společného stravování
Kód a název oboru vzdělávání: 65-51-E/02 Práce ve stravování
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 2leté denní

provoz spolecneho stravovani

Pojetí vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům potřebné odborné vědomosti a především praktické dovednosti pro práci pomocného kuchaře a jednoduché obsluhy. Odborná příprava je zaměřená na stravovací služby, které zahrnují přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Žáci se naučí především připravovat různé teplé pokrmy a vybrané pokrmy studené kuchyně, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, vypomáhat při přípravě pokrmů, nakládat s inventářem a pečovat o něj. Žáci jsou vedeni k dodržování hygienických předpisů v gastronomii. Seznámí se s činnostmi na úseku obsluhy i postupy při vlastní jednoduché obsluze hostů, naučí se techniky výdeje pokrmů.

Odborný výcvik je zajišťován převážně v budově školy ve cvičných odborných učebnách a na smluvních pracovištích.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Dále se uplatní při jednoduché obsluze hostů.

Přihlášku ke studiu naleznete v záložce O ŠKOLE, sekce DOKUMENTY. 

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top