Těšíme se na Vás

11 září 2020

Vážení rodiče, babičky, dědečkové a příznivci školy, na úvod tohoto článku jsem si pro Vás připravila hádanku: „Kolik základních škol je ve městě Žamberk?“

Pokud jste s jistotou odpověděli dvě, s mírným zaváháním tři, nebo po větších úvahách došli k číslu čtyři, či dokonce pět a netrpělivě čekáte, zda jste tipovali správně, tak už Vás nebudu déle napínat. Nejvyšší z uvedených čísel je správně! Pokud ovšem z důvodu specifického zaměření z okruhu základek pomyslně vyčleníme základní uměleckou školu, tak i tak, pro mnohé překvapivě, můžeme hovořit o základním vzdělávání na čtyřech možných žambereckých základních školách. A že do nich nedochází jen žáci ze Žamberka, ale sjíždí se do nich nejeden žáček z okolí, je samozřejmostí.

Pojďme se tentokrát společně více seznámit se školou, o které se možná ani mezi místními, natož přespolními, moc neví, a to se základní školou známou spíše pod dřívějším názvem  speciální (oficiální název Střední škola a základní škola Žamberk), na adrese Tyršova 214. Ráda bych Vám vysvětlila, v čem se naše škola liší od ostatních a jaké děti se v ní cítí obzvlášť dobře. Možná po přečtení těchto informací přestanete pro Vaše dítě hledat někde daleko to, co máte na dosah.

Vzhledem k tomu, že vzdělávání u nás začíná již třídami předškolních dětí, zastavím se nejprve u našich nejmenších, v tzv. přípravce. Pod vedením zkušené paní učitelky a za pomoci 1-2 asistentek se ve třídě na vstup mezi budoucí školáky připravují děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem, a to v max. počtu 6 dětí na třídu. V letošním školním roce je třída složena z 3 chlapců a 2 dívek. Někteří v této třídě zůstávají i více než jeden školní rok a tím se na vstup mezi prvňáky náležitě připraví. Výhodou naší předškolní třídy je pozvolná adaptace na školní prostředí, společné aktivity s většími dětmi, ale přitom zachování školkového režimu včetně poobědového odpočinku.

Ve druhém zastavení Vám představím fungování školy na úrovni školních dětí. Ty jsou zařazeny buď do tříd, ve kterých se vzdělávají dle programu pro základní školy ovšem se sníženou náročností a tedy menším množstvím učiva, což vyhovuje dětem s pomalejším pracovním tempem a lehce sníženými intelektovými předpoklady, anebo do tříd určených pro žáky se středním až těžkým mentálním postižením, ve kterých se vzdělávají dle programu základní školy speciální. Třetí zastavení bych ráda věnovala dětem s nejtěžšími formami postižení, kterým je určena rehabilitační třída. Výuka je zde realizována dle individuálního vzdělávacího plánu, ale zároveň nejsou tyto děti ochuzeny o společné aktivity s ostatními, plavecký výcvik, návštěvu solné jeskyně apod.

            Pro přijetí Vašeho dítěte do naší školy, kterou k 1. 9. 2020 navštěvuje 46 žáků, je potřebný zájem rodičů podpořený doporučením speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko – psychologické poradny. Vše potřebné Vám rádi vysvětlíme na tel. čísle: 465 614 472.

            A úplně na závěr bych ty, které tento článek oslovil, ráda pozvala na osobní návštěvu školy, případně na den otevřených dveří, který se koná zpravidla koncem listopadu.

                                                                                               Za pedagogický tým ZŠ: Mgr. Andrea Acuy

Fotogalerie

 • Těšíme se na Vás_1
 • Těšíme se na Vás_2
 • Těšíme se na Vás_3
 • Těšíme se na Vás_4
 • Těšíme se na Vás_5
 • Těšíme se na Vás_6
 • Těšíme se na Vás_7
 • Těšíme se na Vás_8
 • Těšíme se na Vás_9
 • Těšíme se na Vás_10
 • Těšíme se na Vás_11
 • Těšíme se na Vás_12
 • Těšíme se na Vás_13
 • Těšíme se na Vás_14
 • Těšíme se na Vás_15
 • Těšíme se na Vás_16
 • Těšíme se na Vás_17
 • Těšíme se na Vás_18
 • Těšíme se na Vás_19
 • Těšíme se na Vás_20
 • Těšíme se na Vás_21

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top