V rámci projektového dne, který se konal dne 9. 12. 2021 ve cvičné kuchyňce na naší škole, soutěžili žáci dvouletého oboru Práce ve společném stravování.

pondělí, 06 prosinec 2021 00:00

Projektový den - "Sladké pečení"

Dne 22. 11. 2021 se uskutečnil projektový den s názvem „Sladké pečení “. Po krátkém úvodu, kdy se všichni seznámili a popovídali o surovinách, se kterými budou pracovat, se začalo s prací.

středa, 01 prosinec 2021 00:00

"Učíme se pro život" - projekt

V rámci projektu „Učíme se pro život“ si naše pečovatelky a pečovatelé tvořili pro radost sobě i klientům krásné vánoční dekorace pod vedením paní Markéty Kaczynské.

  

pátek, 15 říjen 2021 00:00

SPOLU PO COVIDU 2021

Žáci a žákyně dvouletých a tříletých oborů a praktické školy dvouleté ze Střední školy a základní školy Žamberk měli možnost zúčastnit se třídenního pobytového programu SPOLU PO COVIDU 2021, jehož realizace byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pobytové programy a aktivity probíhaly na Dolní Moravě, chata Terezka a uskutečnily se ve spolupráci s externími subjekty, a to s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí a s humanitární organizací ADRA se sídlem v Praze. 

Žáci se zúčastnili aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví – na podporu zdravých životních návyků a postojů, navázání či znovunavázání sociálních vazeb, na podporu bezpečného třídního klimatu a vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky. Další část aktivit proběhla se členy organizace ADRA s názvem „Globální rozvojové vzdělávání“ zaměřená na vzájemný respekt a toleranci k odlišnosti a porozumění demokratickým principům ve společnosti. 

Také pedagogičtí pracovníci byli vzděláváni, a to aktivitami zaměřenými na aplikování metod podporujících aktivní přístup žáků ke společenským a globálním tématům a využívání dostupných výukových materiálů a programů. A právě od organizace ADRA jsme získali např. do občanské výchovy mnoho nových učebních materiálů, na jejichž prezentaci žákům se velice těšíme. 

Náš pobyt se uskutečnil v krásném prostředí s velice pěkným ubytováním a stravováním, ve společnosti milých a příjemných lidí za slunečného podzimního počasí. Měli jsme alespoň možnost si znovu užít relativně normálních chvilek, které byly součástí našich životů PŘED COVIDEM! 

Za SŠ a ZŠ Žamberk – Ing. Marcela Bednářová, učitelka

pondělí, 20 září 2021 00:00

Adaptační kurz 2021

Adaptační kurz 2021

"Akce se konala za finanční podpory městem Žamberk"

 

Noví žáci, kteří nastoupili na Střední školu a základní školu Žamberk, měli možnost strávit společné chvíle plné zajímavých seznamovacích a týmových her v Helvíkovicích - NA STATKU, hned v měsíci září školního roku 2021 - 2022. I tentokrát nám program zprostředkovali odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí a pedagogové volného času ze SVČ Animo Žamberk. Veliké díky patří Městskému úřadu Žamberk za finanční podporu. Žáci, ale i jejich třídní učitelé měli jedinečnou možnost se vzájemně seznámit a poznat mimo školní lavice v pěkném a příjemném prostředí. A nezbývá než všem popřát pohodový školní rok!

Mgr. R. Kubíčková -  SŠ a ZŠ Žamberk

úterý, 29 červen 2021 00:00

PROJEKTOVÝ DEN – LOUTKOVÉ DIVADLO

Žáci se obeznámili s loutkovým divadlem a jeho historií. Za pomoci odborníka si žáci sestavili loutkové divadlo a seznámili s určitými loutkami a kulisami. Téma projektu bylo zaměřené na pohádku Červená Karkulka, žáci si připomněli pohádku pomoci her, říkánek, písniček a ukázek. Žáci si vyrobili vlastní loutku z papíru a sami si pohádku zahráli. Projekt byl zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Mgr. Renáta Kubíčková

Projektový den mimo školu ukázal žákům Komenského strastiplnou životní cestu napříč Evropou. Žáci se dozvěděli země, kde Komenský žil nebo kam zavítal z pracovních důvodů. Seznámili se se všemi jeho „profesemi a podobami“, ale hlavně zjistili, že jeho osoba byla vskutku mnohovrstevnatá a obdivuhodná. Dále si žáci prohlédli Pamětní síň J. A. Komenského, pomník J. A. Komenského a přírodní bludiště labyrint.

středa, 23 červen 2021 00:00

Výlet do Dlouhoňovic - po naučné stezce

Dne 11.6. 2021 jsme se vydali na společný výlet do Dlouhoňovic na naučnou stezku, kde jsme viděli krásné dřevěné sochy zvířat. Na stezce byly naučné tabule s informacemi o zvířatech a přírodě. Na vyhlídce jsme si dali menší občerstvení a pokračovali jsme po stezce. Celý výlet jsme zakončili malým odpočinkem v zámeckém parku. Počasí nám přálo a celé jsme si to moc užili. 

čtvrtek, 17 červen 2021 00:00

Projektový den – Radost z pečení

Žáci oboru Provoz cukráren se zúčastnili dne 15. 6. 2021 projektového dne, kde si vyzkoušeli pravé cukrářské pečení. Upekli si piškotové pláty, připravili krém na ananasové řezy s čokoládou, vše si promazali, nazdobili a nakrájeli na společné pohoštění. Uvařili si kávu a společně si zhodnotili úspěšné pečení s paní Barnetovou, odbornicí z praxe a paní učitelkou Novotnou. Celé dopoledne bylo velmi uvolněné, žáci s nadšením spolupracovali a připravovali sladkou dobrotu. Těšíme se na další takové povedené sladké dny.

Dana Kalousková

Strana 2 z 3

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top