Aktualita - Střední škola

Žáci se obeznámili s loutkovým divadlem a jeho historií. Za pomoci odborníka si žáci sestavili loutkové divadlo a seznámili s určitými loutkami a kulisami. Téma projektu bylo zaměřené na pohádku Červená Karkulka, žáci si připomněli pohádku pomoci her, říkánek, písniček a ukázek. Žáci si vyrobili vlastní loutku z papíru a sami si pohádku zahráli. Projekt byl zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Mgr. Renáta Kubíčková

Projektový den mimo školu ukázal žákům Komenského strastiplnou životní cestu napříč Evropou. Žáci se dozvěděli země, kde Komenský žil nebo kam zavítal z pracovních důvodů. Seznámili se se všemi jeho „profesemi a podobami“, ale hlavně zjistili, že jeho osoba byla vskutku mnohovrstevnatá a obdivuhodná. Dále si žáci prohlédli Pamětní síň J. A. Komenského, pomník J. A. Komenského a přírodní bludiště labyrint.

Dne 11.6. 2021 jsme se vydali na společný výlet do Dlouhoňovic na naučnou stezku, kde jsme viděli krásné dřevěné sochy zvířat. Na stezce byly naučné tabule s informacemi o zvířatech a přírodě. Na vyhlídce jsme si dali menší občerstvení a pokračovali jsme po stezce. Celý výlet jsme zakončili malým odpočinkem v zámeckém parku. Počasí nám přálo a celé jsme si to moc užili. 

Strana 1 z 5

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top