Majáles 2024

Letošního Majálesu v Žamberku se zúčastnili i žáci SŠ a ZŠ Žamberk za doprovodu pedagogů i rodičů.

V souladu s vyhl. č. 108/2005 Sb., § 4, odst. 3, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních je vyhlášeno přijímací řízení na unístění žáků v Domově mládeže (dále jen DM) při Střední škole a základní škole Žamberk, školní rok 2024 - 2025.

Přijímací řízení proběhne dle těchto kritérií pro umísťování žáků:

1. Vzdálenost místa trvalého pobytu žáka do místa vzdělávání.

2. Udělená kázeňská opatření na DM (podmínečné vyloučení, vyloučení) ve stávajícím školním roce.

Přihlášek na DM 2024 / 25:

1. Žáci již ubytovaní obdrží přihlášky od vychovatelů DM.

2. Žáci hlásící se do 1. ročníku během informační schůzky 22. 4. 2024 v SŠ.

 

Termín odevzdání přihlášek:

1. Nejpozději do 31. 5. 2024 na podatelnu 1. patro, č. dveří 54, paní Lenka Bárnetová. Také možno vychovatelům DM, jmenovitě vychovatelé Pavel Matyáš, Monika Hovadová, Vojtěch Mareš.

Soubory ke stažení:

1. Přihláška na DM 2024 / 25.

2. Informace Domova mladeze ZBK - 24-25 (info pro zákonné zástupce).

Odkazy níže.

 

 

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy.

Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Vyberte si pouze jednu z možností.

V letošním školním roce tedy základní škola neposkytuje žákům přihlášky, jako tomu bylo v minulých letech. Prospěch ze ZŠ je možné doložit pomocí ofoceného vysvědčení. Naše škola však vytiskne výpis známek, který pak můžete k přihlášce přiložit. Tento výpis dostanou žáci spolu s pololetním vysvědčením. U žáků se slovním hodnocením bude hodnocení převedeno do známkové podoby. Doporučení ŠPZ je nutné z naší školy také přiložit jako přílohu k přihlášce.

 Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz. 

Přihlášky na SŠ bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

 

  1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

Postup: Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.

Vyberete si ze seznamu až 3 obory, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání, které je nutné přiložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.

Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením.

Výhody:

Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy.

Pozvánka k přijímacímu řízení přijde elektronicky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu celého přijímacího řízení.

  1. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení pomocí elektronické identity, nebudou se však předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny údaje vyplnit. Nahrajete opět přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

Postup: Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.

Vyberete si ze seznamu až 3 obory, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.

Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.

Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.

Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody a nevýhody:

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

Pozvánka k přijímacímu řízení Vám přijde doporučeným dopisem.

3.Tiskopis se všemi přílohami

Postup: Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvoleného pořadí pro přijetí.

Výhody a nevýhody:

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

Pozvánka k přijímacímu řízení Vám přijde doporučeným dopisem.

Důležité změny:

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky.

Důležité je pořadí jednotlivých škol. 

Formuláře:

Přihláška na střední školu

- ke stažení zde (pdf)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke stažení zde (pdf)
ke stažení zde (xls)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
ke stažení zde (xls)

 

Zdroj: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Odkazy na přijímací řízení:

Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

DiPSy - digitální přihlašovací systém

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se s úderem deváté hodiny otevřely dveře naší školy a jako každý rok jsme před první adventní nedělí vítali mnohé návštěvníky z řad zájemců o budoucí vzdělávání a mnoho návštěvníků z řad veřejnosti.

A jdeme do finále!
Symbolickým 10. projektovým dnem jsme ukončili projekt Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpora polytechnického vzdělávání.

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top