TOP aktualita - škola (11)

TOP aktualita - škola

Od 1.9. 2019 otevíráme nový dvouletý obor vzdělávání RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ

V celostátním kole soutěže „Lípa mýma očima“ byli naši žáci ve velké konkurenci ostatních škol rovněž úspěšní a Střední škola a základní škola Žamberk byla oceněna speciální cenou.

Projekt nám ještě samozřejmě nekončí, ale v letošním školním roce máme splněný plán – uskutečnili jsme 4. projektový den Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpory polytechnického vzdělávání.

 

Teplota nám venku poklesla, přibylo nám bílého nadělení a je úterý 7. prosince 2021. V tento slunečný zimní den se nám podařilo uskutečnit již v pořadí třetí projektový den Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpory polytechnického vzdělávání.

 

V loňském roce jsme stejně jako všichni kolem nás neměli možnost pořádat Den otevřených dveří, a tím prezentovat naši školu – především zájemcům o studium.

Jak jsme vás již minule informovali, je Střední škola a základní škola Žamberk zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpora polytechnického vzdělávání.

Střední škola a základní škola Žamberk je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpora polytechnického vzdělávání.- pro více klikněte na nadpis.

Nový „kabátek“ nám sluší!

 

            Již rok všichni zápolíme s přítomností viru COVID-19 a za stejné časové období, které bylo velice náročné po všech stránkách, se na Střední škole a základní škole Žamberk podařily úžasné věci – škola se převlékla do „nového kabátu“.

            V březnu roku 2020 byla zahájena investiční akce „Realizace úspor energie – SŠ a ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba“, která byla realizována za účasti finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí. Jednalo se především o zateplení budovy – obvodových konstrukcí a střechy; výměnu střešní krytiny, výměnu všech oken a vybudování systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v celkové hodnotě 22,6 mil. Kč.

            Dále byla na škole realizována za účasti finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu investiční akce -  „Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Žamberk“ v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč. Při této akci se jednalo o rekonstrukci podlah, nové omítky a malby, silnoproudé a slaboproudé rozvody a instalace, kazetové podhledy a vybavení UČEBNY PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ novým nábytkem a šicími stroji a také vybudování speciálně upravené místnosti SNOEZELEN k multismyslové stimulaci a k relaxaci, jehož důležitým prvkem je jeho variabilita pro všechny věkové skupiny. Součástí tohoto projektu bylo také zkvalitnění bezbariérového přístupu, a to vybudováním šikmé zvedací plošiny na staré budově školy.

            Věříme, že se žákům a žákyním, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy bude v nových prostorách líbit a plně je využijí. Až covidový zápas úspěšně vyhrajeme a budeme se moci opět vrátit k běžnějšímu životu, tak velice rádi zpřístupníme nové prostory i pro veřejnost formou dne otevřených dveří.

                                                           Za SŠ a ZŠ Žamberk – Ing. Marcela Bednářová

Adaptační pobyt pro 1. ročníky střední školy.

 

Od 1. 9. 2020 otevíráme nový dvouletý obor vzdělávání PROVOZ CUKRÁREN

Od 1. 9. 2019 otevíráme dvouletý obor vzdělávání RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top