ZŠ v SŠ aneb 2. PROJEKTOVÝ DEN

09 listopad 2021
Author :  

Jak jsme vás již minule informovali, je Střední škola a základní škola Žamberk zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpora polytechnického vzdělávání.

Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit společně spolupracují pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dne 3. listopadu se nám podařilo uskutečnit další – v pořadí druhý – projektový den opět zaměřený na obor vzdělání ZEDNÍK. Téma projektového dne bylo ZDĚNÍ – PŘÍČKY, KOMÍN. Tentokrát se projektového dne se zúčastnilo 6 žáků a 5 žákyň z naší základní školy
a 5 žáků ze střední školy oboru ZEDNÍK. Cílem tohoto projektového dne byla prezentace pedagogické práce v oboru zednictví s využitím moderních pomůcek, přístrojů a nářadí. Učitel odborného výcviku žákům předváděl možnosti ve stavbě příček a komínů, což si žáci mohli opět sami vyzkoušet. Součástí bylo také soutěžní měření v prostoru s využitím tradičních pomůcek – klasického skládacího metru i moderních zařízení – s pomocí laseru.  Sami doufáme, že naše pedagogická práce nasměruje žáky základní školy správným směrem k výběru budoucího vzdělávání či povolání.

Autor článku a fotografií – Ing. Marcela Bednářová, učitelka

 2 3 
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top