Rekonstrukce školy

09 duben 2021
Author :  

Nový „kabátek“ nám sluší!

 

            Již rok všichni zápolíme s přítomností viru COVID-19 a za stejné časové období, které bylo velice náročné po všech stránkách, se na Střední škole a základní škole Žamberk podařily úžasné věci – škola se převlékla do „nového kabátu“.

            V březnu roku 2020 byla zahájena investiční akce „Realizace úspor energie – SŠ a ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba“, která byla realizována za účasti finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí. Jednalo se především o zateplení budovy – obvodových konstrukcí a střechy; výměnu střešní krytiny, výměnu všech oken a vybudování systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v celkové hodnotě 22,6 mil. Kč.

            Dále byla na škole realizována za účasti finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu investiční akce -  „Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Žamberk“ v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč. Při této akci se jednalo o rekonstrukci podlah, nové omítky a malby, silnoproudé a slaboproudé rozvody a instalace, kazetové podhledy a vybavení UČEBNY PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ novým nábytkem a šicími stroji a také vybudování speciálně upravené místnosti SNOEZELEN k multismyslové stimulaci a k relaxaci, jehož důležitým prvkem je jeho variabilita pro všechny věkové skupiny. Součástí tohoto projektu bylo také zkvalitnění bezbariérového přístupu, a to vybudováním šikmé zvedací plošiny na staré budově školy.

            Věříme, že se žákům a žákyním, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy bude v nových prostorách líbit a plně je využijí. Až covidový zápas úspěšně vyhrajeme a budeme se moci opět vrátit k běžnějšímu životu, tak velice rádi zpřístupníme nové prostory i pro veřejnost formou dne otevřených dveří.

                                                           Za SŠ a ZŠ Žamberk – Ing. Marcela Bednářová

rekonstrukce 20210409 1876398322rekonstrukce 20210409 1459005038

rekonstrukce 20210409 1702502206rekonstrukce 20210409 1451004396

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top