Základní škola > Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Petra Hubálková

Telefon: 465 614 472

Emailová adresa: petra.hubalkova@oupszamberk.cz

Konzultace pro žáky a rodiče:  dle dohody

Náplň práce:

 - koordinuje přípravu a realizaci minimálního preventivního programu školy
 - sleduje rizika vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení
 - -realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších soc.patologických jevů
 - komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě
 - monitoruje projevy rizikového chování či jejich rizika
 - spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro žáky
 - koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 - poskytuje informační a metodické materiályaktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
 - spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 - koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy

 

Webové stránky vytvořil Acceler