Střední škola > Metodik prevence

 Mgr. Renáta Kubíčková

Telefon: 465 614 472

Emailová adresa: renata.kubickova@oupszamberk.cz

Konzultace pro žáky a rodiče:  dle dohody

Náplň práce:

 • koordinuje přípravu a realizaci minimálního preventivního programu školy
 • sleduje rizika vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě
 • monitoruje projevy rizikového chování či jejich rizika
 • spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro žáky
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy.

Soubory ke stažení:
Webové stránky vytvořil Acceler