O škole > Spolek Orlice > Zdravý kolektiv SSŠ a ZŠ Žamberk

Zdravý kolektiv SSŠ a ZŠ Žamberk

PROJEKT PREVENCE KRIMIMALITY

"Akce se konala za finanční podpory městem Žamberk"

 

Dne 14. - 16. 9. 2016 se uskutečnil třídenní projekt mimo školu určený pro žáky prvních ročníků v Českých Petrovicích na Horské chatě Na Rozcestí a pro žáky 2. stupně ZŠ v Pastvinách na Chatě Bublačka. Program pro žáky připravila Pedagogicko - psychologická poradna Ústí na Orlicí, Středisko volného času ANIMO, metodik prevence a třídní učitelé. Žáci měli jedinečnou možnost zábavnou a hravou formou stmelit kolektiv a tím předcházet rizikovému chování - šikany, agresivity a záškoláctví. Cílem projektu je prevence rizikového chování ve škole a ve městě.

                                                                                                              

                                                                                                          Mgr. Renáta Kubíčková - metodik prevence

                                                                                          

                                    


Fotografie:
Webové stránky vytvořil Acceler