O škole > Spolek Orlice

Spolek Orlice

Tyršova 214, Žamberk

IČO:  64772110

předsedkyně spolku:  Mgr. Věra Říčařová

tel. :  465 614 951,  731 463 373

č.ú. : 264947804/0300

 

Smyslem spolku je dle stanov umožnit žákům školy rozvoj v kulturním, sportovním a společenském životě. Finančně žákům přispívat na aktivity, které mají zajistit účelné a smysluplné využívání volného času.

Město Žamberk podpořilo v roce 2016 celkem 8 projektů a to:

Zdravý kolektiv SSŠ a ZŠ Žamberk                             16 000,-Kč

Arteterapie a muzikoterapie                                         5 000,-Kč

Pobyt žáků v přírodě                                                   7 000,-Kč

Zpíváme,tančíme a vzděláváme se                                8 000,-Kč

Plavání – plavecká škola                                            10 000,-Kč

Činnost SK Integra                                                      8 000,-Kč

Přijď a vytvoř si sám                                                   10 000,-Kč

Příměstský tábor                                                         6 500,-Kč

Celkem                                                                    70 500,-Kč

.

 

Webové stránky vytvořil Acceler