O škole > Projekty > Rozvoj technických dovedností - výzva č. 57

Rozvoj technických dovedností - výzva č. 57

 

 

 

 

 

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu      CZ.1.07

Název operačního programu    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy         7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory   7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt

Název projektu                          Rozvoj technických dovedností

Název projektu anglicky           Development of technical skills

Registrační číslo projektu          CZ.1.07/1.1.00/57.0295

Datum zahájení projektu           1. 9. 2015

Datum ukončení projektu          31. 12. 2015

Celkový rozpočet projektu         212 481,- Kč

Realizátor projektu                    Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

Klíčové aktivity

1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.   Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Ten vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.  Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

Do projektu zapojíme 5 dívek a 10 chlapců z II. P a III. P třídy.

Naplánované výrobky: vánoční dekorace, dřevěné poděráky pro potřeby řezbářství, dlabaná ptačí budka, stolička s úložným prostorem.

Vybavení dílny: ruční nářadí a AKU nářadí pro žáky, elektrické nářadí na přípravu materiálu pro vyučující praktických činností.

 

2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností  žáků základní školy.

Podstatou realizace  je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

 Učitel praktických činností se zúčastní jednodenního vzdělávacího semináře v rozsahu 8 hodin.

 

 

Webové stránky vytvořil Acceler