O škole > Projekty > Prakticky do života

SVI13_logolink ESF,EU,OPVK RGB.jpg

 

Prakticky do života...!

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu      CZ.1.07

Název operačního programu    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy       7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory  7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími    potřebami

Projekt

Název projektu   Prakticky do života...!

Zkrácený název projektu    SVI13

Název projektu anglicky     Practically into living...!

Registrační číslo projektu   CZ.1.07/1.2.29/01.0004

Datum zahájení projektu    1. 9. 2012

Datum ukončení projektu    31. 8. 2014

Celkový rozpočet projektu   6 898 588,71 Kč

Realizátor projektu             Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Partneři projektu                Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská

                                        Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

                                        Odborné učiliště a Praktická škola, Žamberk, Tyršova 214

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků se zdravotním postižením na praktických školách dvouletých v Pardubickém kraji.

Cíle bude dosaženo inovací 5 vzdělávacích oblastí, pro něž bude vytvořeno 7 svazků výukových materiálů (744 stran). Tvorba výukových materiálů bude podpořena přípravou a realizací 3 kurzů sociálních dovedností pro pedagogické pracovníky školy SVÍTÁNÍ. Kurzy budou zaměřeny na zvýšení komunikačních dovedností při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílová skupina

Žáci praktických škol dvouletých v Pardubickém kraji a PP školy SVÍTÁNÍ.

Realizace projektu přinese žákům kvalitnější výuku, díky níž snáze získají kompetence, které jim umožní samostatnost, integraci do společnosti a širší uplatnitelnost na trhu práce.

Hlavní cíl projektu

- zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se zdravotním postižením na praktických školách dvouletých v Pardubickém kraji prostřednictvím vytvoření nových výukových materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále PP).

Dílčí cíle projektu

- inovovat výuku pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením na praktické škole dvouleté ve škole SVÍTÁNÍ a         v partnerských školách vedoucí k rozvoji jejich kompetencí;

- zvýšit kompetence žáků praktických škol dvouletých v pracovních dovednostech a podpořit jejich zaměstnatelnost na trhu práce;

- zvýšit sociální dovednosti PP školy SVÍTÁNÍ v práci s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.

Účel projektu

- zvýšit kompetence žáků potřebné k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, zapojení se do společnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.

Výstup projektu

7 výukových materiálů v 5 vzdělávacích oblastech

3 kurzy sociálních dovedností

245 pilotně provzdělaných žáků praktických škol dvouletých v Pardubickém kraji

78 pilotně provzdělaných pedagogických pracovníků ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1

Tvorba a pilotní ověřování výukových materiálů pro praktickou školu dvouletou

Klíčová aktivita 2

Vytvoření a realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálních dovedností s následnou supervizí.

 

název projektu: Prakticky do života...!

registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0004

Webové stránky vytvořil Acceler