O škole > Projekty > Hamet

 

HAMET

Projekt  je   financován z ESF OPKV CZ.1.07/1.2.13/02.0005 Správná volba – HAMET 2

Projekt je  realizován PPP Ústí nad Orlicí.

Hlavním cílem projektu je ověřování a zavádění  nového diagnostického nástroje pro kariérové poradenství žáků  s tělesným, intelektovým či jiným zdravotním postižením či znevýhodněním.  V ČR dosud chybí vhodný diagnostický materiál určený pro diagnostiku kariérové volby se zaměřením na praktickédovednosti                    a schopnosti žáků. Projekt jim umožní výběr vhodného učebního oboru na základě nového diagnostického materiálu Hamet 2., který byl vyvinut  společností BBW Wailblingen ( SRN ) a je aktuálně používán ve Slovenské republice v rámci Odborného učiliště Ladce.

V rámci projektu budou vyškoleni optimálně min. 2 pracovníci z každé školy, kteří se naučí techniku Hamet 2 používat. Postupně ověří svoje znalosti při diagnostice žáků. Pro kompletizaci kariérového poradenství proběhne psychologické vyšetření žáků na školách ( zajistí PPP ÚO).  Výsledky diagnostiky Hamet 2 i psychologických vyšetření budou předány a interpretovány rodičům.  Hamet 2 může být vhodným nástrojem zejména pro výchovné poradce a učitele praktických činností. Vybrané školy budou vybaveny diagnostickým setem Hamet 2.

Lektoři: pedagogičtí pracovníci OU Ladce, Slovenská republika, kteří ověřovali Hamet 2 v SR a mají s technikou zkušenosti.

Partner projektu: Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk ( dále OU a Pš Žamberk )

Vzdělávání pracovníků škol a školních zařízení v metodě Hamet 2 bude zahájeno na konci ledna 2010.

Struktura vzdělávání:

Modul 1-  místo konání: OU a Pr Š Žamberk, termín: konec ledna 2010, pátek - 8,00 - 16,00 ) oběd zajištěn)

všeobecné informace o metodě Hamet 2, její historii, používání a využívání v SR a o možnostech práce touto metodou v ČR.

Modul 2 -  místo konáni: OU a PrŠ Žamberk, PPP Ústí nad Orlicí -  budova Metodicko-vzdělávacího střediska, termín: bude upřesněn, práce ve skupinách, 2x pátek -sobota - 8,00 -  16,00 ( obědy zajištěny )

teoretická východiska metody Hamet 2,  praktický nácvik  práce s Hamet 2.

Modul 3 - místo konání: školy – diagnostika +  prezentace výsledků-  PPP ÚO, OU a PrŠ Žamberk  termín: bude upřesnen,  pátek nebo sobota 8,00 – 16, 00 ( oběd zajištěn )

vlastní diagnostika žáků pomocí metody Hamet  pod dohledem lektora z OU Ladce a pod intervizí kolegy z výcviku. Dvojice pracovníků škol diagnostikuje ve škole 4 žáky, jeden pracovník povede diagnostiku, druhý provede intervizi a naopak. Výsledky se pak společně pokusí interpretovat v písemné zprávě a následně je budou prezentovat pracovní skupině následná psychologická diagnostika žáků psychology PPP ÚO přímo ve školách. Zpracování výsledků pro rodiče.

Modul 3 - místo konání: školy – diagnostika +  prezentace výsledků-  PPP ÚO, OU a PrŠ Žamberk  termín: bude upřesnen,  pátek nebo sobota 8,00 – 16, 00 ( oběd zajištěn )                     

vlastní diagnostika žáků pomocí metody Hamet  pod dohledem lektora z OU Ladce a pod intervizí kolegy z výcviku. Dvojice pracovníků škol diagnostikuje ve škole 4 žáky, jeden pracovník povede diagnostiku, druhý provede intervizi a naopak. Výsledky se pak společně pokusí interpretovat v písemné zprávě a následně je budou prezentovat pracovní skupině následná psychologická diagnostika žáků psychology PPP ÚO přímo ve školách. Zpracování výsledků pro rodiče.

Vzdělávací moduly práce s Hamet 2 by měly probíhat od ledna 2010 – do prosince  2011, s prázdninovými přestávkami.

Následná diagnostika na školách ( psychologická i metodou Hamet 2)  leden 2011 – květen 2012

Realizační tým:

PhDr. Petra Novotná,  manažer projektu

Mgr.  Magdalena Lišková, koordinátor projektu

Odborní koordinátoři: Mgr. Hana Minářová, Mgr. Věra Říčařová

Webové stránky vytvořil Acceler