O škole > Projekty > EU peníze - inovace ve výuce

SVI13_logolink ESF,EU,OPVK RGB.jpg

EU peníze – inovace ve výuce

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu      CZ.1.07

Název operačního programu    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy       7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory  7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Projekt

Název projektu   EU peníze – inovace ve výuce

Název projektu anglicky     EU funds – teaching innovations

Registrační číslo projektu   CZ.1.07/1.5.00/34.1001

Datum zahájení projektu    1. 9. 2012

Datum ukončení projektu    31. 8. 2014

Celkový rozpočet projektu   716 392,- Kč

Realizátor projektu             Speciální střední škola a základní škola Žamberk

 

Stručný obsah projektu     

 Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání žáku naší školy. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, výrazným zkvalitněním materiálového vybavení školy. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných tématech bude probíhat individualizací výuky. Náš záměr vychází z aktuální potřeby školy vybudovat novou počítačovou učebnu s šestnácti žákovskými stanicemi.

Klíčové aktivity

I/1  Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol

 64 odučených hodin předmětu Čj se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Krátkodobý metodický kurz pro učitele Aj v rozsahu min. 4 hodin akreditovaný v systému DVPP MŠMT.

II/4 - Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR

Program cizího jazyka pro učitele Aj v rozsahu min. 60 vyučovacích hodin za jeden školní rok.

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

64 odučených hodin předmětu IKT se zaměřením na rozvoj ICT.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

9 sad vzdělávacích materiálů (v každé sadě je 20 DUM) pilotně ověřených v rámci běžné výuky pro tematické oblasti:

  • Český jazyk - tvarosloví
  • Anglický jazyk - slovní zásoba
  • Zdravověda - orgánové soustavy
  • Zdravotní výchova - první pomoc
  • Potraviny a výživa 1
  • Potraviny a výživa 2,3
  • Technologie přípravy pokrmů
  • Technologie řeznictví
  • Zařízení závodu

 VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol

 6 kurzů DVPP pro dva pedagogické pracovníky s cílem podpořit je v zavádění finančního vzdělávání do výuky

 

  Vytvořené a ověřené vzdělávací materiály jsou sdíleny na intranetu školy. Pedagogické veřejnosti jsou k dispozici na vyžádání.

 

Kontakt:        asistentka@oupszamberk.cz

Webové stránky vytvořil Acceler