O škole > Projekty > Čtenářské dílny - výzva č. 56

Čtenářské dílny - výzva č. 56

 

 

 

 

 

 

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu      CZ.1.07

Název operačního programu    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy         7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory   7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt

Název projektu                          Čtenářské dílny

Název projektu anglicky            Reader’s workshop

Registrační číslo projektu          CZ.1.07/1.1.00/56.1624

Datum zahájení projektu           1. 7. 2015

Datum ukončení projektu          31. 12. 2015

Celkový rozpočet projektu         290 543,- Kč

Realizátor projektu                    Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků.

Klíčové aktivity

1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Tuto klíčovou aktivitu jsme zvolili 4x. Čtenářské dílny tak jsou realizovány v šesti ročnících základní školy a ve dvou ročnících střední školy.

Zakoupené materiální vybavení: 400 kusů knih v papírové podobě, 17 kusů elektronických čteček

 

2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min.10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz je zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí učitele.

 

 

 

 

 

Webové stránky vytvořil Acceler