O škole > Projekty > Blíž k přírodě

 

SVI13_logolink ESF,EU,OPVK RGB.jpg

 

 

Blíž k přírodě

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu      CZ.1.07

Název operačního programu    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy       7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory  7.1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt

Název projektu   Blíž k přírodě

Název projektu anglicky     Closer to Nature

Registrační číslo projektu   CZ.1.07/1.4.00/21.1269

Datum zahájení projektu    1. 3. 2011

Datum ukončení projektu    31. 8. 2013

Celkový rozpočet projektu   668 589,- Kč

Realizátor projektu             Speciální střední škola a základní škola Žamberk

 

Stručný obsah projektu      

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání žáků školy. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, výrazným zkvalitněním materiálového vybavení školy. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných tématech bude probíhat individualizací výuky. Snížení výskytu rizikového chování u žáků bude v projektu podpořeno posílením programu primární prevence.

Klíčové aktivity

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Krátkodobý metodický kurz pro pedagoga Aj v rozsahu min. 4 hodin akreditovaný v systému DVPP.

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

144 odučených hodin předmětu Informatika se zaměřením na rozvoj ICT.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

3 sady vzdělávacích materiálů (v každé sadě je 20 DUM) pilotně ověřené v rámci běžné výuky pro tematické oblasti:

  • Informatika – začínáme
  • Dějepis 7., 8. roč.
  • Výchova k občanství 9. roč.

 V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnostižáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

 144 odučených hodin předmětu Přírodopis se zaměřením na rozvoj ICT.

VII/1 Prevence rizikového chování

 Čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence pro žáky druhého stupně.

  

Vytvořené a ověřené vzdělávací materiály jsou sdíleny na intranetu školy. Pedagogické veřejnosti jsou k dispozici na vyžádání.

 

Kontakt:        asistentka@oupszamberk.cz

 

Webové stránky vytvořil Acceler