O škole > Historie školy

Historie školy

Historie školy se začíná odvíjet od roku 1980, kdy bylo v Žamberku otevřeno odloučené pracoviště Zvláštního odborného učiliště Hořice v Podkrkonoší s výukou v učebních oborech textilní výroba se zaměřením pro tkalcovny a stavební výroba se zaměřením pro zednické práce. Pro jeho umístění byla vybrána budova postavená v roce 1910, která původně sloužila jako sirotčinec, později jako dětský domov pro mládež do 15ti let. V letech 1969-1980 zde byl dětský domov pro dívky ve věku 15-18 let.

Od roku 1980 budova slouží speciálnímu školství. Dne 1.září 1981 se Zvláštní odborné učiliště v Žamberku osamostatnilo. Zájem mládeže o přípravu na povolání narůstal, a tak ke stávajícím učebním oborům přibývají dva nové. Byla to potravinářská výroba se zaměřením pro zpracování masa, umístěná na odloučeném pracovišti v Jablonném nad Orlicí a papírenská výroba v Lanškrouně. Názvy učiliště se v průběhu let několikrát změnily, nezměnil se však program výuky. Ten byl zaměřen na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i méně úspěšných žáků základních škol.

Od 1.září 1991 získává učiliště právní subjektivitu a stává se samostatně hospodařící rozpočtovou, později příspěvkovou organizací. Se změnami ve společnosti po roce 1989 nastala nová situace i na trhu práce. Skončila výuka ve dvouletém oboru papírenská výroba a v roce 1994 i výuka oboru textilní výroba se zaměřením pro tkalcovny.

Ve školním roce 1993/1994 začíná učiliště s výukou žáků v novém oboru s názvem obchodní provoz se zaměřením na přípravu jídel (později kuchařské práce), v roce 1998 v oborech šití prádla, šití oděvů, práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních ? pečovatelské práce.

Středisko praktického vyučování v Jablonném nad Orlicí zajišťuje odborný výcvik pro učební obor potravinářská výroba se zaměřením pro zpracování masa (později řeznické a uzenářské práce), Středisko praktického vyučování v Žamberku zajišťuje odborný výcvik pro učební obor stavební výroba (později zednické práce).

S učilištěm spolupracuje řada provozoven, které umožňují odborný výcvik žáků v učebních oborech kuchařské práce, pečovatelské práce a učebním oboru šití oděvů.

Jelikož bylo třeba rozšířit možnosti dalšího vzdělávání pro určitou skupinu handicapované mládeže, otevřelo učiliště i nové studijní obory. Nejprve to byla dvouletá, později tříletá speciální rodinná škola (později praktická škola), jejíž těžiště bylo v rodinné výchově. Úspěšní žáci měli a mají možnost přejít v průběhu studia do učebních oborů odborného učiliště. V roce 1999 bylo zahájeno vyučování v praktické škole jednoleté, do které byli přijímáni především žáci z tehdejších pomocných škol.

Vzhledem k tomu, že počty přijímaných žáků stoupaly a rozšiřovaly se i učební obory, prostory potřebám zvláštního odborného učiliště nevyhovovaly.

V prosinci 1990 je tedy zahájena přístavba školy. Přes značné problémy se podařilo toto rozsáhlé dílo po čtyřech letech stavebně dokončit. Dne 1. září 1995 byla nová přístavba předána žákům a jejich učitelům k užívání. Vybudováním moderních dvou a třílůžkových pokojů se společenskými místnostmi ve dvou podlažích nové přístavby se podstatně zvýšila kapacita a kulturnost prostředí internátu. Na zahradě byly vybudovány chodníky, skleníky a pařeniště. Počet žáků i pedagogů se celkově výrazně zvýšil z důvodu zrušení odloučeného pracoviště v Lanškrouně a SPV v Jablonném nad Orlicí.

V dalších letech prošla škola několika dostavbami a rekonstrukcemi. Svůj vzhled postupně měnila i zahrada, která je účelově zařízena pro oddechové chvíle, pěstitelské práce a sport. Na podzim roku 1998 byl dobudován a slavnostně otevřen sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, běžeckou dráhou a doskočištěm, na zahradě školy byla vybudována venkovní učebna. V roce 2001 byla nově zřízena počítačová učebna s přístupem na internet včetně vybavení nábytkem a dataprojektorem.V průběhu let 2003 ? 2004 byla provedena realizace půdní vestavby internátu ve staré budově. Vybudováním dvou a třílůžkových pokojů byla na internátě zvýšena kapacita o 16 lůžek včetně sociálního zařízení a WC, společenské místnosti a kuchyňky.

Od září 2006 byl otevřen nový učební obor zámečnické práce ve stavebnictví a od roku 2008 nové 2leté učební obory provoz společného stravování a provoz domácnosti.

Obnovilo se vybavení učeben novými výškově stavitelnými dvoulavicemi s úložným prostorem a vybavena šatna žáků novými šatními skříňkami.

Po celou dobu působení školy se učebny, internát, školní jídelna postupně vybavovaly audiovizuální technikou, učebními pomůckami, knihami a učebnicemi, které výrazně přispívají ke zkvalitnění výuky a rozšíření znalostí žáků.

Svým posláním dává škola mladým lidem šanci k uplatnění v životě, kterou by mnozí z nich někde jinde marně hledali.

V úterý 18.9.2007 byla na naší škole uvedena do užívání zahradní učebna. Stavbu dřevěného altánu prováděla firma GRIFFIN Petr Hejtmánek - tesařské, truhlářské a pokrývačské práce a velmi kvalitním zahradním nábytkem vybavila učebnu firma VETR Jablonné nad Orlicí.

Pod vkusnou dřevěnou stavbou bude probíhat jak výuka, tak i mimoškolní aktivity žáků školy a internátu. Zhotovením zahradníučebny chceme dále rozšířit možnosti spojení výuky s přírodou, vědomí určité odtrženosti od klasických školních prostor a vyučování. Výukou v zahradní učebně chceme dále podporovat kladný přístup žáků ke zdravému životnímu stylu, rozšířit možnosti sportovního a relaxačního využití přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami.

Ve středu 2.listopadu 2011 oslavila naše škola 30. výročí svého založení.

Tento den se také slavnostně otevřel nově zřízený bezbariérový přístup s výtahem.V uvítacím proslovu ředitelka školy Mgr. Věra Říčařová seznámila hosty s třicetiletou historií, poděkovala zřizovatelům za finanční podporu této náročné stavební akce. Přestřižení pásky se ujala Bc. Irena Tlapáková z Krajského úřadu Pardubického kraje. Ta také popřála škole mnoho úspěchů a hodně nových žáků. Ocenila práci celého kolektivu zaměstnanců a poděkovala ředitelce za modernizaci školy.) Škola tak již může uvítat i žáky s těžkými handicapy a nabídnout služby na té nejvyšší úrovni.

Další projekt realizovaný v roce 2011 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci operačního programu Životního prostředí. Předmětem podpory bylo umístění solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody na střeše objektu přístavby. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí kysličníku uhličitého zhruba o 23t/rok.

Webové stránky vytvořil Acceler