O škole > Dokumenty > Jmenování pověřence

Správce, Střední škola a základní škola Žamberk, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016              o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpravováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o.,

IČO 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph. D., MBA

 

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.  ID datové schránky   5b36car

2.  adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01  Prostějov

3.  telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

4.  e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

 

Webové stránky vytvořil Acceler