O škole > Aktuality > Recitační soutěž Moravská Třebová

Krajská recitační soutěž Moravská Třebová (22. 5. 2018)

      I letos se žáci naší školy účastnili Krajské recitační soutěže, která se konala v Muzeu v Moravské Třebové. Tuto akci, která byla připravena pro žáky se zdravotním postižením, připravili pedagogové ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová. Soutěžilo se v několika kategoriích: Sál v přízemí byl připraven pro ZŠ speciální, praktickou školu dvouletou a 1. – 3. ročník ZŠ dle § 16. Kinosál v prvním patře obsadili žáci 4. – 9. ročníku ZŠ dle § 16.

      Letošní výsledky byly překvapivé – v kategorii žáků 1. – 3. ročníku ZŠ dle § 16 byl Lukášek Vondra na prvním místě – svojí básní „Trpaslíček“ oslnil všechny přítomné, zejména komisi. V kategorii starších žáků (4. – 9. ročníku ZŠ dle § 16) jsme získali hned první dvě místa – Patrik Mareš si odnesl „zlato“ za úžasný přednes a herecký výkon básně „Pět minut v Africe“ a Jiří Pašta obsadil druhé místo s básní „Člověk a zdraví“. Všechna naše vystoupení byla doplněna krásnými kostýmy, což mělo také svůj nemalý podíl na celkovém umístění. Všichni účastníci dostali koláč a čaj od místní pekárny „Moravec“. Pro všechny děti to byl nezapomenutelný zážitek, protože možnost „vystoupit na jevišti“ a předvést svoje dovednosti se jim nenaskytne každý den, a především pro jedince se zdravotním postižením je to neskutečně povzbuzující a motivační záležitost. Chtěla bych moc poděkovat všem dětem za vzornou reprezentaci naší školy a pedagogům za skvělou spolupráci.

                                                                                                                                                             Mgr. Hubálková Petra


Fotografie:
Webové stránky vytvořil Acceler