O škole > Aktuality > PROJEKT PREVENCE KRIMINALITY - ZDRAVÝ KOLEKTIV SŠ

ZDRAVÝ KOLEKTIV SŠ 

"Akce se konala za finanční podpory městem Žamberk"

 

Stalo se již tradicí, že žáci prvních ročníků začátkem září odjíždí na adaptační pobyt. Ten letošní proběhl v překrásném a čistém pohoří Jeseníků na Severomoravské chatě na Malé Moravě. Součástí pobytu byly různé hry na seznámení, spolupráci, či komunikaci, které pomáhaly nenucenou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv a sloužily k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou i s novými učiteli. Cílem pobytu je prevence rizikového chování - záškoláctví, školní šikana, agrese.

Program pro žáky připravili lektoři ze SVČ Animo Žamberk na téma: "Presčas".

                                                                                                                                             Mgr. Jana Pozdníková


Fotografie:
Webové stránky vytvořil Acceler