O škole > Aktuality > VOKS - metoda alternativní komunikace

VOKS - metoda alternativní komunikace

Do našeho světa nepatří jen ti nejzdatnější a ti, co mají nejostřejší lokty, dobráci a géniové, ale do tohoto světa patří i nemohoucí a postižení. I postižení lační po radosti ze života tak, jako ti zdraví, i oni by chtěli lásku nejen přijímat, ale také ji rozdávat, i když mnozí z nich to jsou schopni vyjádřit jen stěží srozumitelným přístupem.“ J. M. Simmel – Nikdo není ostrov

VOKS je metoda alternativní komunikace vyvinutá především pro děti s poruchou v oblasti autistického spektra nebo děti, které nemluví či používají málo slov, slova používají nefunkčně. Teoreticky vychází ze systému PECS (Picture Exchange Communication System) používaného již dvacet let v anglicky mluvících zemích. Do České republiky byl přinesen a upraven pro specifika českého jazyka paní Margitou Knapcovou v roce 2000. Systém se v co největší míře snaží o realizaci nácviku komunikačních dovedností v rámci běžných životních situací. Mezi hlavní výhody patří rychlá osvojitelnost, podpora iniciativy dětí, vysoká motivace (děti dostávají přesně to, o co si řeknou), redukce nevhodného chování, dostupnost pomůcek a především to, že děti samy jsou iniciátory komunikace – přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních. Cílem je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností v rámci běžných životních situací a pomoc dítěti vyjádřit potřeby, přání, podpořit vývoj řeči a tím i rozvíjet samostatnost a nezávislost při rozhodování. S nácvikem lze začít v každém věku, samozřejmě čím dříve, tím lépe, zvláště u dětí s PAS není nutné čekat, zda se řeč rozvine či nikoli.

VOKS je založený na těchto principech:

  • vysoká motivace - výběr odměn pro konkrétní dítě

  • smysluplná a účelná výměna obrázku za věc, kterou obrázek znázorňuje

  • podpora iniciativy dítěte použitím fyzické asistence a potlačení verbálních výzev a pokynů

  • podpora nezávislosti uspořádáním lekcí

    Na naší škole volíme tuto metodu AAK jako funkční kompenzační pomůcku v oblasti řeči a vzájemné komunikace. Naším cílem je v co nejvyšší míře rozvíjet osobnost a samostatnost, dovednosti a znalosti dítěte nejen v oblasti komunikace, a tím předcházet nežádoucím emotivním projevům a zmírnění frustrace dítěte z nepochopení.

    „Naše povinnost je neléčit autismus, ale ulevit od potíží a maximalizovat potenciál každého člověka.”  John Elder Robison

                                                                                                                Mgr. Štěpánka Paďourová


Fotografie:
Webové stránky vytvořil Acceler