O škole > Aktuality > NVT neuro-vývojová terapie

NVT = neuro – vývojová terapie

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které trénují svaly miminka a umožňují vnímat svět sluchem, zrakem, hmatem, chutí a čichem. V prvních měsících života mají vrozené primární reflexy také za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat zrakové a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku nebo koordinaci ruka-oko.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud přirozeně nevyhasnou, mohou přetrvávat a narušit neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem. Pro čtení potřebujeme plynulé pohyby očí, pro psaní správnou koordinaci ruka-oko, a pro všechny motorické schopnosti potřebujeme dobře pracující rovnovážné ústrojí. Každý problém v těchto oblastech zhoršuje schopnost učit se.

Neuro- vývojová terapie (NVT) napomáhá vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování: přetrvávající problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické vzory.

Jednoduché cvičení souboru čtyř cviků se po zvládnutí (zpravidla po jednom týdnu) obměňuje, pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem. Cvičit lze začít v kterémkoliv věku. Školní program je koncipován jako každodenní cvičení v deseti školních měsících. Proškolení lektoři tak tuto metodu mohou rozšířit mezi větší množství dětí. Pro rodiče nepředstavuje žádnou finanční zátěž a ani potřebu pravidelnosti cvičení. Od ledna 2018 už mohou cvičit i děti na naší škole!

Děkuji paní ředitelce za umožnění absolvování všech potřebných částí kurzu třem učitelům ZŠ.

 

Mgr. Lenka Mejdrová, speciální pedagog

 

Webové stránky vytvořil Acceler